• 10 فروردین 1402
  • 06:32

برپائی نمایشگاه صنایع‌دستی در ورودی شهر لنگرود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستا لنگرود از برپایی غرفه‌های صنایع‌ دستی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خدمت سفر خبر داد.

بازدیدمشترک ازسوغات سراهای شهرستان لاهیجان بهمراه تعزیرات حکومتی، صمت،اتاق اصناف .۱۴۰۲/۰۱/۰۹.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لاهیجان از بازدید اعضای ستاد اجرای خدمات سفر لاهیجان از تاسیسات گردشگری و سوعات سراهای شهرستان خبرداد.

بازدید و نظارت از تاسیسات گردشگری رودبار

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رودبار از بازدید اعضای ستاد اجرای خدمات سفر رودبار تاسیسات گردشگری خبر داد.

بیشتر