• 08 آذر 1402
  • 11:54

برگزاری نشست بازخوانی هویت بومی – مردم شناختی در رشت

نشست بازخوانی هویت بومی– مردم‌شناختی با همکاری انجمن مفاخر گیلان در موزه رشت برگزار شد.

نشست بازخوانی هویت بومی– مردم‌شناختی با همکاری انجمن مفاخر گیلان در موزه رشت برگزار شد.

به گزارش روابط عومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، ولی جهانی روز پنج‌شنبه 6 بهمن ماه 1401با اعلام این خبر گفت: نشست بازخوانی هویت بومی مردم شناختی با هدف هوشیارسازی فرهیختگان استان با موضوع بحران کاهش و پیری جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استانداری گیلان با حضور جمعی از مفاخر و فرهیختگان استان در محل موزه رشت برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان افزود: در این نشست که با حضور مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و معاون ایشان، کارشناس اداره کل ثبت و احوال و  اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و همچنین جمعی از اعضای انجمن فرهیختگان استان گیلان برگزار شد، پس از بازدید از موزه باستان‌شناسی رشت و آشنایی با پیشینه تاریخی فرهنگی قوم گیلان در خصوص موضوع بحران پیری جمعیت بحث و مذاکره شد. 

او بیان کرد: هویت، بخش مهمی از وجود هر انسان است که زندگی شخصی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هویت فرهنگی و قومیتی یکی از مهم‏ترین ابعاد هویت بوده که نقش تعیین کننده‌‏ای در هویت‌یابی افراد ایفا می ‏کند.

جهانی تصریح کرد: اگر در فرآیند اجتماعی شـدن فرزندان، فرهنـگ یـک جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل نشـود، اشـتراکات فرهنگـی بـین نسـل کـم‌کـم رو بـه افـول می‌رود و جامعه به انواع آسیب و بیماري بحران هویتی گرفتـار مـی‌آیـد. نتیجه چنین وضعی در جامعه این خواهد بود که نسل‌هاي جدید، رابطه و احسـاس تعلـق خـود را به فرهنگ و گذشته از دست خواهنـد داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در پایان گفت: بـدیهی اسـت زمـانی کـه منـابع هـویتی بـین نسـلی، تقویت کننده یکدیگر نباشند و پیوستگی نسلی را به همـراه نداشـته باشـند، زمینـه بـراي ظهـور و بروز تعارض نسلی فراهم میگردد. به گونه‌اي که اعضـاي جامعـه وضـعیت هویـت خـود را در نفی و تعارض با گذشتگان خود می‌بیند.

به این خبر امتیاز دهید :

آخرین اخبار