• 28 مرداد 1401
  • 04:04

دیدار با فرمانده محترم ناوگان دریایی شمال

کد خبر: 539

 

 

دیدار با فرمانده محترم ناوگان دریایی شمال
دیدار با فرمانده محترم ناوگان دریایی شمال
دیدار با فرمانده محترم ناوگان دریایی شمال
دیدار با فرمانده محترم ناوگان دریایی شمال
دیدار با فرمانده محترم ناوگان دریایی شمال