جستجو

اهداف:

 1.یجاد بستر حمایتی از راهنمایان گردشکری به صورت کار گروهی در قالب کمیته های تخصصی.

 .2همکاری با اداره کل میراث فرهنگی، ،صنایع دستی و گردشگری در زمینه برگزاری جشنواره های فرهنگی و آئینی.

 .3تهیه و تدوین اقلام تبلیغاتی از قبیل بروشور ، کتابچه، فیلم معرفی جاذبه های استان ، وبسایت و لوح فشرده.

.4 پیگیری رسمی و قانونی حقوق راهنمایان گردشگری از مراجع ذیربط.

.5 ایجاد تعامل با دیگر تشکل های گردشگری همچون دفاتر خدمات مسافرتی مسافرتی ، مراکز اقامتی و سایر مجموعه های مرتبط.

 .6اطلاع رسانی درست به شهروندان خارج از استان و همچنین داخلی به منظور آشنایی بیشتر با جاذبه های گردشگری.

7.پیشبرد اهداف سفر همگانی و ترغیب شهروندان جهت حضور در تور های گروهی به منظور جلوگیری از اتلاف سوخت در سال اصلاح الگوی مصرف و ایجاد ایمنی بالاتر در سفر و جلوگیری از ترافیک های سنگین جاده ای.

.8ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی برای مسافران داخلی و خارجی و ارائه بروشور برای معرفی مناطق گردشگری.

.9ارتقای سطح کیفیت تورها و رونق بخشیدن به بازار هتل ها.

.10ایجاد بانک اطلاع رسانی جامع گردشگری.

11.برگزاری جشنواره های جهانگردی و دعوت از استانهای دیگر برای معرفی استان در قالب تورهای اطلاع رسانی و اجرای تورهای ویژه جهت جذب گردشگر.

 .12تعامل و ارتقای سطح همکاری چند جانبه با گروه های فعال گردشگری اعم از دفاتر خدمات مسافرتی ، هتل ها و لیدر تورها.

.13استفاده از راهنمایان بومی استان در احرای تورهای استانهای دیگر و بالا بردن کیفیت اجرای تور به علت آشنا بودن راهنمای بومی به مسیرهای گردشکری و برقراری ارتباط بهتر با مردم محلی و همچنین معرفی بهتر فرهنگ استان به گردشگران.

.14طراحی بسته های گردشگری در قالب تورهای 1 و چند روزه به ویژه در فصول غیر پیک و با هدف گذاری در بازار های هدف داخلی و خارجی.

.15برگزاری کلاس های آموزشی برای ارتقای سطح اطلاعات راهنمایان.

.16تدوین بانک اطلاعاتی راهنمایان تور به منظور اشتغالزائی و معرفی به دفاتر خدما مسافرتی جهت فعالیت قانونی لیدر تور های رسمی و مورد تأید اداره کل.