جستجو

ردیف

نام ونام خانوادگی

 سمت

آدرس وشماره تماس

1

 

 

عزیزاله معزز

رئیس هئیت مدیره

مهمانپذیر صداقت - رشت ابتدای خیابان شریعتی نبش بازار 2236088- 09111315729

2

  

 

حسینعلی بخشی

نائب رئیس

مهمانپذیر چهارفصل - لاهیجان - خیابان شهدا

3220166 - 09111411087

3

  

 

  جلال یاری

خزانه دار

مهمانپذیر المالس شرق - ماسال کمربندی جمهوری

0182-4826163- 09111858360

4

  

 

میر حیدری

نائب رئیس دوم

مهمانپذیر زیبا - لنگرود خ شهید بهشتی

  01425242024-09112444656

5

 

 

عزیزاله خیرخواه

بازرس

مهمانپذیر ماسال  - ماسال خیابان معلم

4822687-0182-09113810037

6

 

 

عبدالرزاق راهی

عضو هیئت مدیره

مهمانپذیر نوید- فومن - ماسوله - داخل بازار

 7572504-7572288- 09111321870

7

 

 

 

احمد محجوب

دبیر جامعه

مهمانپذیر صداقت - رشت ابتدای خ شریعتی2236088- 09113356149