جستجو

اساسنامه انجمن امور صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی استان

هدف: در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوی اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی وکانونهای مربوط وبه منظور حفظ حقوق ومنافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه نیز باشد این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:

حوزه فعالیت انجمن صنفی – حوزه جغرافیایی گیلان می باشد ، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است:

رشت ، بلوار شهید انصاری ، جنب بوستان ملت ، خانه جهانگردی.

تلفن : 7726162 فاکس : 7726163

وظایف اساسی و عام انجمن صنفی:

.1کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن

.2جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق در باره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها

.3برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها

.4کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید ، انتقال نوآوری تکنولوژیک

.5سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی ، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت

.6کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام اموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار

.7انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط

.8دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای مالی و داوطلبانه مطابق اساسنامه

.9همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر

.10حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق    ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن

11خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی مشروط بر انکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

.12پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

.13همکاری با سایر تشکلهای صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

.14قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

.15ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور

.16شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری   

شرایط عضویت:

کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) واشخاص حقوقی در صورت  دارابودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن درآیند                                                                                                 

.1تابعیت ایران

.2شاغل در حرفه یا صنعت جهانگردی وگردشگری و مسافرت هوایی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری یا سازمان هواپیمایی کشوری

.3قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

4.پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت بطور مرتب.

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

آدرس وشماره تماس

1

سید احمد مطلبی

رئیس هیئت مدیره

رشت - سبزه میدان - ساختمان سبز - طبقه اول

  22434600- 09111363669

2

هوفر نقشی

نائب رئیس هئیت مدیره

مدیر کیل گشت تورنگ - رشت خیابان بیستون - سه راه سام تلفن 5530001-09112354942

3

علیرضا پدیدار نظر

خزانه دار

لاهیجان - تقاطع خ کاشف شرقی به قیام

تلفن 0141-2222438

4

سید مجتبی معصومی

عضو و دبیر

رشت - میدان فرهنگ مجتمع پاد واحد 2 

تلفن 3238656

5

احمد جعفری

عضو انجمن

 

6

محمد حسن غلامی

بازرس اصلی

آستانه خ فردوسی روبروی اذاره برق

تلفن 4228877