جستجو
       
پیشکسوتان صنایع دستی استان گیلان
ردیف نام هنرمند تاریخ تولد رشته هنری
1 استاد زهرا پورهادی نژاد چوکامی 1325 حصیربافی 
3 استاد عبدا...حلاج رضایی 1324 نمدمالی
4 استاد عباسعلی بی پناه 1325 رشتی دوزی
5 استاد خسرو همای نیکفر 1316 کدوی منقوش
7 استاد محترم میرزاآقایی 1326 چادرشب بافی
8  استاد کاظم نوروزی 1324 بامبوبافی
10 استاد محمد محمدی دعویسرایی 1337 فرش برجسته و دورو
12 استاد کبری گلبندی حقیقت 1344 رشتی دوزی
14 سکینه نعیمی گورابی 1343 رودوزیهای سنتی
15 استاد محمد علی جمالی ماسوله 1340 چموش دوزی گیلان
18 استاد عالیه صادقی 1335 رشتی دوزی
19 استاد سرور عباسپور 1337 چادرشب بافی
20 استاد حسن یزدانی صیقلانی 1341 خراطی چوب