جستجو

اعضاء اصلی جامعه بین راهی و سفره خانه سنتی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس و شماره تلفن

1

محمد جعفر تحویلداری

رییس هیات مدیره

رشت – کیلومتر 1 رشت به انزلی

2

داریوش طالم رود

نائب رئیس

جاده رشت به قزوین - بالاتر از چهار راه شهر صنعتی

3

علی مجتبایی

خزانه دار

رشت - کیلومتر 5 انزلی

4

حسن گلی پور

دبیر

لاهیجان - بلوار امام رضا - پشت پیتزا آفتاب

5

ساسان شفیع پور

منشی و عضو هیات مدیره

کیلومتر 27 فومن به ماسوله

6

مازیار مصفای خمامی

بازرس

رشت به انزلی - خواجکین

7

غلامعلی رضاییان

بازرس

رشت – خشکبیجار - روبروی بخشداری