جستجو

اساسنامه کانون مجتمع های اقامتی وسیاحتی استان گیلان

 اهداف وکلیات:

ماده 1- به منظور توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی وحفظ وحمایت از حقوق صنفی جهت ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین اعضا وبهبود وضع پیشه وخدمات درارتباط بارفاه میهمانان اعم ازداخلی وخارجیوبهبود کمی وکیفی اماکن اقامتی وسیاحتی وتوجه به امر آموزش درجهت افزایش توان نیروی انسانی شاغل که منجر به بالابردن کیفی خدمات می گردد و همچنین جهت جذب میهمانان ازکشورهای حوزه خلیج فارس وآسیای میانه ودیگرجهانگردان خارجی وشرکت درسرمایه گذاری وکارهای اقتصادی برای بالابردن توان مالی مجتمع ها وتسهیل روابط اعضاء باسازمانها وموسسات دولتی وخصوصی ومشارکت درتوسعه صنعت گردشگری گیلان ورشد این صنعت درراستای سیاستهای سازمان میراث فرهنگی وگردشگری به عنوان مرکز سیاستگذاری وهماهنگ کننده اجرای طرح های جهانگردی مجتمع هایی به نام مجتمع های اقامتی وسیاحتی استان گیلان  اعم از محلهای اقامتی و سیاحتی و هتل برای پذیرایی از میهمانان و مسافران داخلی و خارجی با نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در اساسنامه کانون نامیده میشود تشکیل می گردد.

ماده 2- مدت خدمات کانون نامحدود است.

ماده 3 – محل کانون استان گیلان ، لنگرود . چمخاله مجتمع ستاره دریا.

ماده 4 – عضویت در کانون برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مجوز بهره برداری واحدهای اقامتی و سیاحتی و هتل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشند اختیاری است.

ماده 5 - کلیه اعضاء مکلفند مقررات این اساسنامه و همچنین سایر موارد را که در اجرای قانون برای محل های اقامتی و سیاحتی و هتل داری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و آیین نامه های مربوط به آن را رعایت نمایند.

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

آدرس وشماره تماس

1

 

 

 

محسن قمی

رئیس هئیت مدیره

مجتمع ستاره دریا - لنگرود - چمخاله

5342233-0142

09111313826

2

 

 

 

یعقوب شبستانی

نائب رئیس

مجتمع نگین – انزلی –خیابان پاسداران

4220542-018

09111815067

3

 

 

 

حسام الدین امیری

مدیرعامل

هتل اسپیناس - آستارا - جنب پلیس راه

5-5252700-0182

09113385664

4

 

 

 

اصغرسازگاری

عضو هئیت مدیره

مجتمع سازگاری - انزلی - خیابان پاسداران

4225000-0181

09111815687