جستجو

 

نبی‌اله خورسندی

رئیس اداره حراست

 

منشور اخلاقی حراست

 • عمل به احکام و موازين دين مبين اسلام.
 • رعايت قوانين و مقررات و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري، قانون گرائي و تعميم آن در اداره کل.
 • تلاش در تامين امنيت شغلي مديران و کارکنان.
 • رعايت اصل احترام و تکريم ارباب رجوع.
 • رعايت حريم خصوصي افراد و تلاش در جهت حفظ ابرو و اسرار کارکنان.
 • تلاش در جهت استقرار شايسته سالاري با تکيه بر شناسائي و معرفي کارکنان متعهد و متخصص.
 • تعامل و همکاري با مديران و معاونین جهت تحقق اهداف اداره کل.
 • تلاش مجدانه در شناسائي و پيشگيري از آسيب هاي اداره کل.
 • شناسائي متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان.
 • بهره مندي از نگرشي کلان و برنامه ريزي متناسب با فن آوري هاي روز.
 • توجه لازم به سه اصل: دقت، صحت و سرعت در بررسي گزارش هاي رسيده و اطلاع رساني به موقع.
 • اهتمام به تحقق بخشيدن سه شعار اساسي: حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو.

 

 

 

تماس با ما

شماره فکس  : 01333618461