جستجو

شرح وظایف

بررسی ، مطالعه و مقایسه موقعیت بازار صنایع دستی کشور در مقایسه با بازارهای جهانی به منظور رونق و افزایش کمیت و کیفیت صادرات این مصنوعات

فراهم نمودن زمینه و امکانات لازم به منظور استفاده و بهره گیری از سیستم های پیشرفته معرفی و فروش الکترونیک صنایع دستی با هدف توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بازارهای داخلی و خارجی عرضه محصولات

•  فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب هنرمندان ، صنعتگران و بازرگانان صنایع دستی جهت حضور و مشارکت موثر و فعال در بازارهای داخلی و خارجی

•  ایجاد زمینه های مناسب و انجام هماهنگی های لازم به منظور جلب مشارکت بخش های خصوصی و دولتی در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی صنایع دستی در سطح بین المللی

•  فراهم نمودن امکانات و اتخاذ تمهیدات لازم و مناسب جهت صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ملی ، منطقه ای و بین المللی عمومی و تخصصی صنایع دستی در داخل و خارج از کشور

•  نظارت ، تجزیه ، تحلیل و ارزیابی چگونگی معرفی ، عرضه و فروش اقلام صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی

تدوین ضوابط و مقررات لازم و انجام تمهیدات مقتضی به منظور صدور مجوز تاسیس شرکت های نمایشگاهی تخصصی صنایع دستی توسط بخش خصوصی با همکاری مراجع ذیربط

هماهنگی ، همکاری و تعامل با دستگاه ها ، ارگان ها ، سازمان ها ، تشکل های غیردولتی ذیربط به منظور معرفی رشته ها و محصولات صنایع دستی و عرضه آنان در بازارهای داخلی و خارجی متناسب با سلیقه ، نیاز و فرهنگ مصرف بازارهای هدف

برنامه ریزی ، پیگیری و انجام اقدامات لازم در حوزه بازارچه های فروش محصولات صنایع دستی در داخل و خارج از کشور و زیرساخت های آن

•  برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد تسهیلات در امر عرضه ، فروش و صادرات صنایع دستی به همراه ارایه خدمات بازرگانی مناسب به تولیدکنندگان ، فروشندگان و صادرکنندگان محصولات صنایع دستی در زمینه امور گمرکی ، حمل و نقل و سایر موارد مورد نیاز مشابه

برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های ایجاد و توسعه تشکل های غیردولتی صنایع دستی و حمایت و توانمندسازی آنان

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء دانش و سطح علمی اعضاء و ارکان اتحادیه ها ، تشکل ها ، موسسات و سازمان های غیردولتی ذیربط صنایع دستی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیت ها و مشارکت فعال وگسترده آنان در عرصه های طراحی ، تولید ، بسته بندی ، بازاریابی ، فروش ، صادرات و ... در داخل و خارج از کشور

•  برنامه ریزی و اقدام به منظور بهره مندی شاغلان صنایع دستی سراسر کشور از مزایای بیمه تامین اجتماعی

برنامه ریزی و اقدام به منظور بهره مندی کارگاه های صنایع دستی در تمامی رشته های مصوب از مزایای قانون معافیت بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی تا سقف پنج نفر کارگر

سیاستگذاری ، برنامه ریزی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص اخذ و اعطای تسهیلات کم بهره طویل المدت به حوزه صنایع دستی کشور

اتخاذ سیاست ها و ابزار مناسب به منظور حسن نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات ، دستورالعمل ها و ... مربوط به حوزه صنایع دستی

انجام مطالعات لازم و برنامه ریزی مناسب با هدف ارایه حمایت های لازم در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی صنایع دستی

بررسی قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود در حوزه صنایع دستی به منظور ارایه پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح و یا تغییر آنها حسب مورد به مراجع ذیصلاح

•   انجام نیازسنجی لازم به منظور تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه صنایع دستی و ارایه پیشنهادات به مراجع ذیصلاح و انجام پیگیری های لازم تا حصول نتیجه