جستجو

ردیف

نام ونام خانوادگی

خبرگزاری

شماره تماس

1

سمیه بشارتی

باشگاه خبرنگاران جوان

09119286488

2

لیلا غلامی

ایسنا

09118168819

رقیه ابراهیم زاده

گیلان امروز

09111493209

4

مرضیه ضامن

ایرنا

09111495677

5

 

زهرادانشمند

فارس

09373813728

6

سعیدمرادی

واحدمرکزی خبر

09124430647