جستجو
 •  پروژه تامین روشنایی محور سیاهکل - دیلمان ( لاریخانی)
 •  پروژه تامین برق مجتمع گردشگری ایرانیان واقع در روستای نفوت صومعه سرا
 •  پروژه فاز اول برق رسانی به منطقه نمونه گردشگری درفک واقع در شهرستان رودبار
 •  پروژه تعریض آبروهای محور نفوت - صومعه سرا- شنبه بازار
 •  پروژه محوطه سازی و احداث کمپینگ حویق واقع در شهرستان آستارا
 •  پروژه احداث مرکز اداری و پشتیبانی کمپینگ لوشان
 •  پروژه احداث مرکز اداری و پشتیبانی کمپینگ رودبار
 •  پروژه احداث 4 چشمه حمام در دبیرستان امام صادق گشت فومن
 •  پروژه احداث 4 چشمه حمام در دبیرستان ایلچیقران رضوانشهر
 •  پروژه تعمیر و تجهیز مدارس ( 5 مدرسه در سطح استان)
 •  پروژه بازسازی سرویس بهداشتی مسجد فاطمیه نوده کلاچای و مسجد اهل بیت منجیل
 •  پروزه احداث مجتمع خدماتی بهداشتی سیاهکل ( دیلمان)
 •  پروزه احداث مجتمع خدماتی بهداشتی  ماسوله
 •  پروزه احداث مجتمع خدماتی بهداشتی صومعه سرا
 •  پروزه احداث مجتمع خدماتی بهداشتی بندر انزلی ( ساحل طالب آباد )- بخش آقایان
 •  پروژه احداث مجتمع خدماتی بهداشتی رودسر ( ساحل دریا ) - بخش آقایان
 •  پروژه محوطه سازی و احداث کمپینگ چولاب
 •  پروژه طرح سالمسازی دریای چمخاله
 •  پروژه محوطه سازی و احداث کمپینگ لوشان
 •  پروژه محوطه سازی و احداث کمپینگ رودبار
 •  پروژه  محوطه سازی و احداث کمپینگ ، نمازخانه و سرویس بهداشتی آستارا
 •  پروژه احداث پلاژ الگویی چابکسر
 •  پروژه احداث پلاژ الگویی رضوانشهر
 •  پروژه طرح سالمسازی دریای رودسر
 •  پروژه سرویس بهداشتی روستای تابستان نشین املش
 •  احداث کمپینگ قلعه رودخان
 •  احداث مرکز پشتیبانی کمپینگ قلعه رودخان
 •  عملیات زیرسازی و آسفالت جاده چاف و چمخاله
 •  احداث دیواره حفاظتی راه دسترسی منطقه نمونه کیا کلایه
 •  احداث و تعریض راه دسترسی به منطقه نمونه کیا کلایه
 •  احداث سرویس بهداشتی محور رشت به پره سر
 •  تامین روشنایی محوطه طرح ساحلی سیمبر خاله
 •  اجرای طرح سالمسازی دریای خزر(سیمبرخاله)
 •  محصور نمودن طرح سالمسازی سیمبرخاله در شهرستان رضوانشهر
 •  تامین روشنایی پارک ساحلی ماسال
 •  اجرای عملیات بهسازی راه گیلوان به ماسال
 •  احداث راه دسترسی به روستای امامزاده ابراهیم شهرستان شفت
 •  پروژه احداث سرویس بهداشتی روستای بویه املش
 •  تامین روشنایی محور منتهی به پل جنوبی ساحل کیاشهر
 •  اجرای طرح سالمسازی ساحل آستارا
 •  انجام عملیات زیرساخت منطقه نمونه گردشگری حیران(اجرای آسفالت بخشی از محور دسترسی به منطقه نمونه)
 •  اجرای زیرسازی راه فرعی دسترسی به ایستگاه حیران
 •  اجرای طرح سالمسازی ساحل بندر انزلی
 •  محوطه سازی اطراف کمپینگ انزلی
 •  پروژه احداث سرویس بهداشتی روستای بویه املش
 •  احداث کمپینگ املش
 •  پروزه احداث کمپینگ آستانه اشرفیه
 •  پروژه احداث کمپینگ کوچصفهان
 •  پروزه احداث کمپینگ ماسال
 •  پروژه احداث کمپینگ رودسر