جستجو

-

دستورالعمل اجرائی،فنی ودرجه بندي هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندي واحدهاي پذیرایی واقع در مسیرهاي جهانگردي
ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
فرم درجه بندی مهمانخانه های کشور
نحوه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
ضوابط بومگردی
ضوابط اقامتگاه های سنتی و هتل بوتیک