• 08 آذر 1402
  • 12:50

انجمن خیرین میراث فرهنگی؛ از ایده تا اقدام

از نکات کلیدی در محافظت از آثار تاریخی برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقداماتی است که حائز اهمیت بوده و پیش از هر فعالیت دیگری باید در دستور کار قرار گیرد.

از نکات کلیدی در محافظت از آثار تاریخی برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقداماتی است که حائز اهمیت بوده و پیش از هر فعالیت دیگری باید در دستور کار قرار گیرد.

محمد رضا امیری نژاد سرپرست معاونت میراث فرهنگی در یادداشتی گفت: به باور همه علاقمندان به حوزه‌ی میراثفرهنگی، طی سال‌های گذشته و علیرغم همه اقدامات موثر در این حوزه «که به رسم مروت بسی جای قدردانی دارد» تدابیر لازم و اقدام عملی به منظور بهره‌گیری از پتانسیل عظیم توانایی و بضاعت انجمن‌های مردم نهاد آنچنان که باید صورت نپذیرفته و در این راستا تشکیل و ثبت انجمن خیرین میراث فرهنگی با فراهم آوردن اطمینان خاطر دوستداران، بی‌گمان سرآغازی مسرت بخش برای ساماندهی پرشتاب آثار تاریخی و سایر حوزه‌های مرتبط خواهد بود؛ چه اینکه ما را بر این نکته باریک یقین است که هر اقدامی با مشارکت مردم محکوم به پیروزی است.

بی‌گمان مواریث ارزشمند فرهنگی این سرزمین پر گوهر و تمدن ساز از جمله منابع تجدید ناپذیر بوده و بنابراین با اصل رعایت اخلاق مداری برای امانت‌داری و صیانت از امانت گرانبهای نیاکانمان به منظور انتقال سالم آن به آیندگان، بر ماست که با هزاران لطایف الحیل در پاسداری از گنجینه‌های ارزشمند مذکور چابک اقدام نموده و لذا یکی از راه‌های تحقق این مهم و بلکه مهمترین مسیر برای دست یابی به اهداف مورد نظر «که همانا حفظ و احیاء و مرمت آثار تاریخی است» انجمن خیرین میراث فرهنگی می‌باشد.

اکنون با ثبت و آغاز بکار انجمن، گام اول این راه سراسر افتخارآمیز استوار برداشته شده، چگونگی و کم و کیف ادامه مسیر نیز می‌تواند همچون چراغ راه در رسیدن به سرمنزل مقصود بسیار کارساز باشد.

بهره گیری و مشارکت مادی، معنوی، مشاوره و حتی استفاده از تخصص صاحبان فن در مرمت و بازسازی آثار تاریخی ، شناسایی علاقمندان و عاشقان به این حوزه نیز می‌تواند بن بست‌های احتمالی میراثفرهنگی را شکسته و دریچه‌ای برای ارتقاء سطح و جایگاه این حوزه‌ی بسیار حیاتی فراهم آورد.

اینک آنچه که باید در سرلوحه اقدامات تصمیمگیران و عوامل دست اندرکار قرار گیرد، بسترسازی لازم و استفاده از توان همه‌ی مردم ایران در سراسر جهان برای نقش آفرینی در حراست از میراث فاخری است که نقطه‌ی مشترک اتصال تمام هموطنان است؛ فارغ از هر کیش و آیین، نژاد و قوم، رنگ و لباس یا هر آنچه که به ظاهر نقطه افتراق باشد.

از نکات کلیدی در محافظت از آثار تاریخی برنامه‌ریزی و اولویتبندی اقداماتی است که حائز اهمیت بوده و پیش از هر فعالیت دیگری باید در دستور کار قرار گیرد. ذائقه سنجی خیرین، شناسایی و معرفی بناهای تاریخی در معرض خطر، تملک آثار به منظور مراقبت بیشتر و در راستای رعایت حفظ حقوق مالکانه افراد و سایر گزینه‌های احتمالی به فراخور منطقه و استان از جمله مواردی که باید مورد توجه قرار گرفته و هر بار نظرات و پیشنهادات سازنده ی انجمن در اصلاح و پیشبرد امور ملحوظ نظر قرار گیرد.

با آنچه بیان گردید بی تردید بررسی و استفاده از مشاوره و تجربیات انجمن‌های مشابه و آسیب شناسی آن با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف هر یک آنها همچون مجمع خیرین مدرسه ساز و خیرین حوزه سلامت، دست یابی به موفقیت و اهداف از پیش تعیین شده را آسان تر محقق نموده و در این میان چه بسا با برقراری ارتباط نزدیک و مستمر، ایشان نیز به فعالیت در حوزه میراثفرهنگی تمایل نشان داده و خود تمهیدات و بستر مناسب برای اقدام عملی سایر علاقمندان را نیز مهیا نماید.

علاوه بر همه موارد مذکور، فراهم آوردن بازدیدهای میدانی مشترک مستمر از آثار تاریخی و تبیین اهمیت و جایگاه اثر به لحاظ فرهنگی، گردشگری، اقتصادی از دیگر نکاتی است که باید همواره مورد توجه قرار گرفته، چرا که بارها به تجربه ثابت شده بسیاری از اقدامات در راستای حفظ و احیاء آثار در نتیجهی بازدیدهای میدانی صورت پذیرفته و به هر حال ارتباط مستمر و باورمندی به این نکته ظریف که تمام آثار متعلق به آحاد جامعه و مراقبت از آنها نیز وظیفه همگانی است، می تواند به ساماندهی بسیاری از آثار تاریخی ارزشمند منجر شود.

اکنون انجمن خیرین میراث فرهنگی به مثابه کودکی برای مادر وزارتخانه میراث فرهنگی است که اگر چه به دلیل ناتوانی ، مواظبت از کودک بر مادر فرض است؛ اما به یقین بر این باوریم که در نتیجهی پرورش و هدایت درست، روزی فر خواهد رسید که کودک «انجمن خیرین میراث فرهنگی» توانمند بازوی مادر خویش «وزارتخانه» را نگه داشته تا از گزند حوادث روزگار در امان ماند.

اینک با همت، هم‌پوشانی و حمایتهای بی دریغ دو یار دیرین «جناب آقایان مهندس ضرغامی؛ وزیر محترم و دکتر دارابی قائم مقام و معاون محترم میراثفرهنگی کشور» با تشکیل و ثبت انجمن خیرین میراث‌فرهنگی یکی از مهمترین تکالیف و ماموریت مغفول مانده حوزه میراثفرهنگی به سرانجام رسیده و تا این مرحله نیز کارنامه ایشان درخشان است؛ باشد که با حمایت های همه همکاران در حوزه های ستادی، استانی و سایر قشرهای مختلف مردم، در مدت زمان معقول، انجمن به اهداف خویش دست یابد؛ افقی که با همت مضاعف بنظر چندان دور از دسترس نیست.

 

 

به این خبر امتیاز دهید :

آخرین اخبار