جستجو

اهداف:

1 ـ ارائه تصویری روشن از استان به عنوان یک مقصد گردشگری

2 ـ برنامه ریزی هدفمند در جهت معرفی جاذبه های استان و شناساندن آنها به عموم مردم

3 ـ تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ گردشگری در سطح استان و آگاه سازی مردم از ابعاد گسترده و مثبت صنعت گردشگری

4 ـ توسعه و گسترش اطلاع رسانی از جاذبه های گردشگری در سطوح مختلف جامعه

5 ـ هدایت صحیح گردشگران داخلی و خارجی به مقاصد گردشگری

6 ـ ارزیابی دیدگاهها و نیازهای گردشگران در زمان سفر به استان

شرح وظايف:

 • ·شناسايي وشناساندن جاذبه هاي گردشگري استان گیلان
 • ·توسعه وگسترش اطلاع رساني از جاذبه هاي گردشگري در سطوح مختلف جامع
 • ·تهيه،انتشار وتامين اقلام تبليغاتي با كيفيت مطلوب وبا طراحي جذاب درجهت معرفي جاذبه هاي گردشگري استان
 • ·تبادل اقلام تبليغاتي جاذبه هاي گردشگري(بروشور- نقشه راهنما- كتابچه گردشگري- كارت پستال- لوح فشرده و...)به گردشگران ورودی استان و ارسال آن به ساير استانها
 • ·تقويت ارتباطات وهمكاري با سازمانهاي غيردولتي استان وبهره برداري از همكاريهاي علمي وعملي آنها
 • ·تقويت ارتباطات وهمكاري با بخش هاي خصوصي گردشگري درزمينه هاي اطلاع رساني گردشگري
 • ·بررسي و ارزيابي ديدگاهها ونيازهاي گردشگران در زمان سفر به استان
 • ·برنامه ريزي به منظور نظام مند نمودن برنامه هاي اطلاع رساني گردشگري
 • ·همكاري با ديگر دستگاههاي دولتي براي جهت دهي توليدات اقلام تبليغاتي واطلاع رساني خود با نگرشهاي گردشگري
 • ·همكاري براي برگزاري رويدادهاي گردشگري وفرهنگي با هدف ارتقاء اگاهي نسبت به توانمنديهاي گردشگري استان
 • ·همكاري براي توسعه سفرهاي ارزان قيمت جهت عموم  مردم به ويژه اقشارجوان استان( دانشجويان- دانش آموزان(
 • ·بهره برداري از توانمنديهاي رسانه های گروهی استان در جهت اطلاع رساني ومعرفي جاذبه هاي مذهبي- تاريخي- گردشگري وفرهنگي